جدول مشخصات عمومي شهرداري بوئین زهرا
سال تاسیس شهرداری 1355
درجه شهرداري 7
جمعيت شهري بر اساس آخرين آمار حدود بیست هزار نفر
قدمت شهري 41 سال
گويش و زبان محلي تركي- فارسی
ميانگين جمعيت خانوار  5  نفر
تعداد مراكز آموزش عالي دانشگاه آزاد يك واحد-دانشگاه فني و مهندسي يك واحد-دانشگاه پيام نور یک واحد.
ميانگين درصد رشد جمعيت شهري(ساليانه) 12  درصد
ميزان بودجه سال 1396  شهرداری 185  میلیارد ریال

اسامی شهرداران شهر بوئین زهرا از ابتدای تاسیس شهرداری تا کنون

ردیف نام مدت مسئولیت
از تاریخ تا تاریخ
1 عباس نژاد 16/4/1355 8/9/1357
2 علی اکبر منتظری 8/9/1357 6/1/1358
3 سید محمود حسینی میلانی 6/1/1358 2/9/1358
4 محمد تقی مقدم فرد 2/9/1358 6/4/1360
5 علی اصغر حسینخانی 6/4/1360 19/2/1361
6 یحیی چشماپوش 19/2/1361 9/8/1363
7 ابوالفضل وفائی 9/8/1363 27/2/1365
8 حسین رضائی 27/2/1365 16/4/1366
9 یوسف قهاری 16/4/1366 14/5/1370
10 غلامرضا ابن سعیدی 14/5/1370 27/12/1371
11 علی رحمانی ...... ......
12 عل شمس اسمائیلی ..... ......
13 محمد کیامیری 11/8/1374 24/9/1375
14 علی خسروی زاده 24/9/1375 11/5/1378
15 جواد خلج طایفه ...... 15/5/1382
16 نبی اله واحدی فرد 15/5/1382 11/8/1384
17 پرویز لطفی 11/8/1384 10/4/1386
18 مرتضی جانباز 10/4/1386 27/12/1387
19 علی صفری 27/12/1387 31/05/1396
20 حسین غیاثوند 16/08/1396 تاکنون