گزارش عملکرد واحد خدمات موتوری

عملکرد 6 ماه واحد موتوری : زیر سازی و خاک برداری خیابان های تازه تاسیس در شهرک امیر آباد ،فرهنگیان، ولیعصر شرقی و خیابان های غزل […]

گزارش عملکرد واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

عملکرد: نظارت بر پروژه ایچاد بایگانی متمرکز ریلی شهرداری. نظارت بر پیاده سازی اتوماسیون اداری تحت وب شهرداری. تهیه و ارائه پیشنهاد بودجه سال 1397 شهرداری […]

گزارش عملکرد واحد امور مالی شهرداری

گزارش عملکرد واحد امور مالی: -تهیه و تنظیم صورتجلسه های تحویل و تحول -تهیه تراز مالی -تهیه صورت مغایرت بانکی، -تهیه صورتحسابهای مالی -تهیه مشخصات چکهای […]

گزارش عملکرد واحد فضای سبز شهرداری

گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1396:   8-نصب نرده های بتنی و تعمیر آنها 1-احداث مزار شهدای گمنام و فضای سبز مزار 9-خاکبرداری و بیل […]

گزارش عملکرد

عملکرد: پیگیری انعقاد قرارداد آسفالت با سازمان همیاری و به نتیجه رسیدن آن. پیگیری در یافت سهمیه قیر شهرداری به میزان 850 تن از اداره کل […]

گزارش عملکرد واحد مسئول دفتر شهردار

عملکرد: هماهنگی دیدار ملاقات مردمی سه شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر. هماهنگی جلسات شهرستانی: 30 مورد. هماهنگی جلسات استانی: 20 مورد. […]

گزارش عملکرد واحد درآمد شهرداری

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم سال 1396: واحد درآمد در راستای اجرای تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر، در سال جاری افزایش درآمدی 10 درصدی را در […]

گزارش عملکرد واحد دبیرخانه شهرداری

عملکرد 6 ماهه دوم 1396: ثبت و اسکن بیش از 10000 هزار نامه وارده و صادره در سیستم دریافت و ارسال بیش از 1500 نامه از […]

گزارش عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری

گزارش عملکرد: بازدید روزانه و مرتب از سطح شهر و نظارت بر امور رفت و روب و جمع آوری زباله های شهری و حمل آن به […]

گزارش عملکرد واحد امور قراردادهای شهرداری

عملکرد: تهیه قرارداد آسفالت.  تهیه اسناد مناقصه فضای سبز میدان امام رضا و بوستان امام علی “ع” تهیه اسناد مزایده بازیافت زباله.