فایل برنامه چهارساله شهرداری بوئین زهرا از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

برنامه هاي پيشنهادي دکتر حسين غياثوند