سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری بوئین زهرا

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و  شخصا ذینفع آن بوده و از شهرداری بوئین زهرا خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سو جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید  شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

شکایت باید متضمن هویت کامل، نشانی و کد ملی شاکی همراه با دلایل باشد. پس از وارد کردن مشخصات و متن شکایت خود و دیگر اطلاعات مورد نیاز در سامانه، آن را برای ما ارسال کنید.
شما میتوانید از روشهای ذیل برای ارسال شکایات خود استفاده نمایید:
– مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری بوئین زهرا و  انتخاب گزینه « شکایات » و تکمیل اطلاعات فرم مربوط.
– تماس تلفنی با شهرداری بوئین زهرا