اعضای شورای اسلامی شهر بوئین زهرا


 

نایب رئیس شورا

img (2)
سید مهدی فاطمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

img (3)
روح الله زارعی شهردار بوئین زهرا
 

 

خزانه دار شورا

img (6)
خانم حمیرا کاتوزی خزانه دار شورا

عضو شورا

img (5)
اسماعیل عبادی کار عضو شورای اسلامی شهر

عضو شورا

img (1)
سید جلال حسینی عضو شورای اسلامی شهر