دیدار دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا با رئیس نظام مهندسی ساختمان بوئین زهرا

بازدید دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا از نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین
شهر در عزای مولی الموحدین سیاهپوش شد

دیدار دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا با رئیس نظام مهندسی ساختمان بوئین زهرا

دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا به همراه مهندس زارعی معاون فنی عمرانی شهرداری، ضمن بازدید از ساختمان نظام مهندسی بوئین زهرا، در دیداری صمیمی با مهندس پایون رئیس نظام مهندسی ساختمان بوئین زهرا، روز مهندس را به ایشان و جامعه مهندسان شهر بوئین زهرا تبریک گفته و در انتخابات کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی نیز شرکت نمودند.