تجدید آگهی فراخوان عمومی شهرداری بوئین زهرا

جذب سرمایه گذاری (نوبت دوم)

باستناد مجوز شورای اسلامی شهر بوئین زهرا و ماده 9 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر، شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد اجرای پروژه های زیر بنایی به شرح ذیل را به صورت مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد فراخوان سرمایه گذاری به دبیرخانه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مراجعه و مدارک و پیشنهادهای خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان به دبیرخانه شهرداری بوئین زهرا ارائه و رسید دریافت دارند. ( تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 27/04/1397)

ردیف

نام پروژه

نوع سرمایه گذاری

آدرس محل پروژه

 

1

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار شهر بوئین زهرا

مشارکت مدنی

بوستان گردشگری امام علی (ع)

2

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مرکز معاینه فنی شهر بوئین زهرا

مشارکت مدنی

موتوری شهرداری

3

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا

مشارکت مدنی

ورودی ها و سطح شهر بوئین زهرا

4

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای تلویزیون شهری در چند نقطه از شهر بوئین زهرا

مشارکت مدنی

پارک بعثت

5

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پل عابر پیاده و فضای تبلیغاتی آن

مشارکت مدنی

بوستان گردشگری امام علی (ع)

6

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت شهربازی بوئین زهرا

مشارکت مدنی

سطح شهر بوئین زهرا

7

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

مشارکت مدنی

سطح شهر بوئین زهرا

8

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پروژه زیپ لاین در مجموعه گردشگری امام علی (ع)

مشارکت مدنی

پارک مهر

9

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه اسب سواری در مجموعه گردشگری امام علی (ع)

مشارکت مدنی

بوستان گردشگری امام علی (ع)

10

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه تیراندازی در مجموعه گردشگری امام علی (ع)

مشارکت مدنی

بوستان گردشگری امام علی (ع)

 

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

طرح توجیهـی پروژه سرمایه گذاری  "طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

انتهای خیابان معلم غربی- مجاور پارک مهر

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

500 متر مربع

محصول/ خدمت

خدماتی تجاری

ظرفیت

20 متر

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان                  بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/5

 

 

 

سرمایه در گردش

-

 

 

 

سرمایه کل

000/5

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات تجاری و رفاهی به شهروندان را دارد و با توجه به اینکه این پروژه از لحاظ دسترسی در بهترین نقطه واقع شده است از لحاظ فضای کسب و کار نیز می تواند قابلیت سوددهی و رفاهی شهروندان را فراهم سازد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مرکز معاینه فنی خودرو سبک شماره (2)

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری  "طراحی و ساخت مرکز معاینه فنی خودرو سبک شماره (2)" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مرکز معاینه فنی خودرو سبک شماره (2)

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا- سازمان حمل و نقل همگانی

محل اجرا

داخل محوطه موتوری شهرداری بوئین زهرا –جنب بیمه تامین اجتماعی

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

2000 متر مربع

محصول/ خدمت

خدمات معاینه فنی خودرو های سبک

ظرفیت

15000 دستگاه خودرو

طول دوره اجرا

یک سال

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان                   بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/10

 

 

 

سرمایه در گردش

500

 

 

 

سرمایه کل

500/10

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات معاینه فنی خودروهای سبک ، تست هیدرواستاتیک مخازن cng ، تسن چشمی تجهیزات cng ، تست کامل خودروهای بنزینی می باشد و سالیانه ظرفیت 8000 خودرو مورد معاینه فنی قرار می گیرد که با سرمایه گذاری در این پروژه ظرفیت خودروهای مورد معاینه به 13000 تا 14000 خودرو می رسد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا " شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

بوئین زهرا- معابر بلوارها-میادین سطح شهر

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

محورهای اصلی ورودی و داخلی سطح شهر و میادین

محصول/ خدمت

اطلاع رسانی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و غیره

ظرفیت

----

طول دوره اجرا

6 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/7

 

 

 

سرمایه در گردش

-

 

 

 

سرمایه کل

000/7

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات عمومی که از وظایف ذاتی شهرداری می باشد بهره مند بوده و همچنین بر اساس شاخص های سرمایه گذاری قابلیت سرمایه گذاری و سوددهی در بازه زمانی مناسب را دارا می باشد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت شهربازی بوئین زهرا

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت شهربازی بوئین زهرا "شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت شهربازی بوئین زهرا

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

پارک بعثت

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

یک هکتار

محصول/ خدمت

تفریحی-گردشگری - رفاهی

ظرفیت

700 نفر

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان                 بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/10

 

 

 

سرمایه در گردش

000/1

 

 

 

سرمایه کل

000/11

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

پارکی است دو منظوره که هم قابلیت استفاده توسط شهروندان و هم مسافران عبوری محور تهران-همدان، قزوین و ساوه را تحت پوشش قرار می دهد. لذا در حوزه ایجاد شهربازی دارای جایگاه ویژه ای است که می تواند ضمن توسعه خدمات عمومی و ایجاد نشاط قابلیت سرمایه گذاری خوبی را داشته باشد و حتی قبل از برنامه های تفریحی، برگشت سرمایه و سود پروژه حاصل گردد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای تلویزیون شهری

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و اجرای تلویزیون شهری " شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای تلویزیون شهری

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

میدان امام حسین(ع)-میدان مادر جنب شهرداری بوئین زهرا

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

-

محصول/ خدمت

اطلاع رسانی مدرن و پیشرفته به شهروندان

ظرفیت

-

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان               بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/4

 

 

 

سرمایه در گردش

-

 

 

 

سرمایه کل

000/4

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات اطلاع رسانی مدرن و پیشرفته به شهروندان را دارا می باشد که می تواند ضمن توسعه خدمات عمومی و اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تبلیغات شهری بستر مناسبی برای اطلاع رسانی شهروندان و تبلیغات شهری فراهم نماید.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پل عابر پیاده و فضای تبلیغاتی

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت پل عابر پیاده و فضای تبلیغاتی آن " شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پل عابر پیاده و فضای تبلیغاتی

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

محور بوئین زهرا به قزوین جلوی اداره برق – محور کمربندی شهید بهشتی روبروی بلوار امام خمینی(ره)

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

شوارع خیابانی که در اختیار قرار می گیرد.

محصول/ خدمت

پروژه کیفی که خدمات رسانی به شهروندان که در عین حال تبلیغاتی نیز می باشد.

ظرفیت

-                                                   

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین، زمان               بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/10

 

 

 

سرمایه در گردش

500

 

 

 

سرمایه کل

500/10

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات ساخت پل عابر پیاده و فضای تبلیغاتی آن برای استفاده شهروندان و مسافران عبوری را تحت پوشش قرار می دهد که                   می تواند ضمن توسعه خدمات عمومی و ایجاد امنیت و سلامتی عابرین پیاده و کاهش ترافیک و تصادف و همچنین بر اساس شاخص های سرمایه گذاری قابلیت سرمایه گذاری و سوددهی در بازه زمانی مناسب را دارا می باشد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه تیراندازی در بوستان گردشگری امام علی (ع)

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت باشگاه تیراندازی در مجموعه گردشگری امام علی (ع)" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه تیراندازی در                             بوستان گردشگری امام علی (ع)

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

بوستان گردشگری امام علی (ع) شهر بوئین زهرا

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

2000 مترمربع

محصول/ خدمت

ورزشی –تفریحی-رفاهی

ظرفیت

20 نفر

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین ،زمان بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/1

 

 

 

سرمایه در گردش

5

 

 

 

سرمایه کل

005/1

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ورزشی و رفاهی شهروندان را دارد و با توجه به اینکه این پروژه در بوستان گردشگری امام علی (ع) و در نقطه استراتژیکی واقع شده می تواند هم شهروندان سطح شهر و هم از اطراف به این بوستان جهت استفاده علاقه مندان از باشگاه تیراندازی که طیف وسیعی از جمعیت شهرستان و اطراف آن را می تواند بر خود جذب کند.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه اسب سواری در بوستان گردشگری امام علی (ع)

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت باشگاه اسب سواری در بوستان امام علی (ع)" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت باشگاه اسب سواری در بوستان گردشگری امام علی (ع)

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

بوستان گردشگری امام علی (ع) شهر بوئین زهرا

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

3000 متر مربع

محصول/ خدمت

--

ظرفیت

40 نفر

طول دوره اجرا

3 ماه

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین ،زمان بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/2

 

 

 

سرمایه در گردش

100

 

 

 

سرمایه کل

100/2

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ورزشی و رفاهی شهروندان را دارا می باشد و با توجه به واقع شدن این پروژه در بوستان گردشگری امام علی(ع) و در نقطه استراتژیکی شهر، میتواند طیف وسیعی از جمعیت شهروندان سطح شهر و روستاهای همجوار که علاقه مند به ورزش تیراندازی هستند را به خود جذب کند.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار شهر بوئین زهرا

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت مجموعه تالار شهر بوئین زهرا" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار شهر بوئین زهرا

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

بوستان گردشگری امام علی (ع) شهر بوئین زهرا

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

2000 متر مربع

محصول/ خدمت

خدماتی - رفاهی

ظرفیت

1000 نفر

طول دوره اجرا

یک سال

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین ،زمان بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

000/20

 

 

 

سرمایه در گردش

000/5

 

 

 

سرمایه کل

000/25

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

این پروژه بر اساس شاخص های کارشناسی صورت گرفته و قابلیت حل بخشی از مشکلات شهرداری در حوزه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان را دارد و با توجه به اینکه این پروژه در بوستان گردشگری امام علی (ع) و در نقطه استراتژیکی شهر واقع شده است و در حال حاضر طیف وسیعی از جمعیت شهرستان از این بوستان استفاده می نمایند، قابلیت برگزاری کلیه مراسمات و جشن ها در آن را دارد. این منطقه در بهترین نقطه شهرستان از لحاظ آب و هوایی و محور مواصلاتی جاده ترانزیت واقع شده و تنها تالار استان و شهرهای هم جوار با این ویژگی ها می باشد. قابل توضیح است که فنداسیون این مجموعه توسط شهرداری انجام شده است و برای احداث آن نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پروژه زیپ لاین در بوستان گردشگری امام علی (ع)

طرح توجیهی پروژه سرمایه گذاری " طراحی و ساخت پروژه زیپ لاین در بوستان گردشگری امام علی (ع)" شهرداری بوئین زهرا

 

عنوان طرح

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پروژه زیپ لاین در

بوستان گردشگری امام علی (ع)

 

کارفرما یا صاحب طرح

شهرداری بوئین زهرا

محل اجرا

بوستان گردشگری امام علی (ع) شهر بوئین زهرا

روش سرمایه گذاری

مشارکت مدنی یا B.O.T و سایر

زمین مورد نیاز

حدوداً2000 مترمربع

محصول/ خدمت

تفریحی گردشگری

ظرفیت

3 نفر

طول دوره اجرا

12 ماه از زمان عقد قرارداد جهت طراحی و ساخت و اجرا

طول دوره ی بهره برداری

بسته به میزان سرمایه گذاری و بنا به محاسبات کارشناسی و مورد توافق طرفین ،زمان بهره برداری تعیین میگردد.

 

 

 

 

منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

شرح

منابع مالی مورد نیاز داخلی

منابع مالی مورد نیاز خارجی (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ یورو به ریال

میلیون یورو

سرمایه ثابت

500/2

 

 

 

سرمایه در گردش

-

 

 

 

سرمایه کل

500/2

 

 

 

اطلاعات تماس

02834227499 (خانم لیلا شمس رحیمی مسئول سرمایه گذاری) 02834222300 (داخلی 21- آقای حمید صادقی مسئول امور قراردادها)

 

مشارکت و سرمایه گذاری در طرح زیپ لاین در منطقه گردشگری امام علی (ع) به دلیل نبود این وسیله تفریحی مفرح در شهرستان و استان دارای جذابیت سرمایه گذاری بسیاری می باشد و قرار گرفتن محل این سرمایه گذاری در منطقه گردشگری امام علی (ع) و نزدیکی آن به محور مواصلاتی و ترانزیتی و روستاها و شهرهای همجوار، باعث رونق در این سرمایه گذاری خواهد شد. شهرداری بوئین زهرا با در اختیار قرار دادن زمین پروژه به سرمایه گذار و همچنین خودرو های سنگین و ماشین آلات خود جهت خاکبرداری و خاکریزی و عملیات آنها به سرمایه گذار مجدداً مساعدت خواهد کرد.