گزارش عملکرد واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

عملکرد: نظارت بر پروژه ایچاد بایگانی متمرکز ریلی شهرداری. نظارت بر پیاده سازی اتوماسیون اداری تحت وب شهرداری. تهیه و ارائه پیشنهاد بودجه سال 1397 شهرداری […]