گزارش عملکرد واحد مسئول دفتر شهردار

عملکرد: هماهنگی دیدار ملاقات مردمی سه شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر. هماهنگی جلسات شهرستانی: 30 مورد. هماهنگی جلسات استانی: 20 مورد. […]