گزارش عملکرد واحد خدمات موتوری

عملکرد 6 ماه واحد موتوری : زیر سازی و خاک برداری خیابان های تازه تاسیس در شهرک امیر آباد ،فرهنگیان، ولیعصر شرقی و خیابان های غزل […]

گزارش عملکرد واحد فضای سبز شهرداری

گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1396:   8-نصب نرده های بتنی و تعمیر آنها 1-احداث مزار شهدای گمنام و فضای سبز مزار 9-خاکبرداری و بیل […]

گزارش عملکرد واحد درآمد شهرداری

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم سال 1396: واحد درآمد در راستای اجرای تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر، در سال جاری افزایش درآمدی 10 درصدی را در […]

گزارش عملکرد واحد دبیرخانه شهرداری

عملکرد 6 ماهه دوم 1396: ثبت و اسکن بیش از 10000 هزار نامه وارده و صادره در سیستم دریافت و ارسال بیش از 1500 نامه از […]