طرح سپاس(دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران)

17/10/1401

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوئین زهرا با جانباز سرافراز محمود خداکرمی (طرح سپاس)

در قالب طرح سپاس و به منظور ارج نهادن به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر ضمن دیدارهای هفتگی با این […]
17/10/1401

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوئین زهرا با جانباز سرافراز فرج اله عموئی (طرح سپاس)

در قالب طرح سپاس و به منظور ارج نهادن به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر ضمن دیدارهای هفتگی با این […]