17/10/1401

دیدار با علی شیخ محمدی عضو تیم ملی شطرنج نابینایان کشور

    مهندس زارعی شهردار، سید مهدی فاطمی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در منزل آقای علی شیخ محمدی بازیکن ارزنده شطرنج نابینایان که به […]
17/10/1401

دیدار چهره به چهره شهروندان عزیز با اعضاء شورای اسلامی شهر در روزهای دوشنبه هر هفته

در راستای خدمت رسانی موثرتر و سرعت عمل بیشتر در پاسخگویی به مطالبات شهروندان، روزهای دوشنبه هر هفته مردم عزیز می توانند بدون واسطه و در […]