27/06/1401

تکمیل فاز دوم روشنایی بلوار امام خمینی (ره)

گزارش تصویری : در راستای تکمیل فاز دوم روشنایی بلوار امام خمینی (ره) اصلی ترین بلوار شهر بوئین زهرا، پایه و چراغ های فاز دوم این […]