واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

معرفی واحد:

این واحد با ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی آنها، در مسیر ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مراجعین محترم شهرداری گام بر می دارد.

 

شرح وظایف:

 1. توسعه زیرساخت، نگهداری و مدیریت شبکه.
 2. برآورد نیازهای سخت افزاری و تهیه و تنظیم درخواست خرید آنها.
 3. برنامه ریزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سیستم های نرم افزاری و خرید تجهیزات مورد نیاز مرتبط.
 4. تهیه شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای موجود.
 5. تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها.
 6. تهیه فایل های پشتیبان به صورت دوره ای.
 7. نظارت بر قراردادهای خرید نرم افزارهای مورد نیاز و حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT.
 8. بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی مورد نیاز.
 9. نظارت و مدیریت پورتال شهرداری.
 10. مدیریت ایمیل شهرداری.
 11. حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرورها.
 12. بررسی وضعیت شبکه دولت و رفع عیوب قطع ارتباط احتمالی آن.
 13. تامین مواد مصرفی مانند: شارژ کارتریج پرینترها و … .
 14. بررسي و شناسایی دوره های آموزشي مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی.
 15. شرکت در سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات.
 16. پاسخ به مکاتبات اداري ارجاعی.