واحد آتش نشانی

معرفی واحد:

واحد آتش نشانی بوئین زهرا در سال 1355 همزمان با تاسیس شهردار ی بوئین زهرا شروع به کار کرده است .آتش نشانی بوئین زهرا با توجه به شاهراه بودن جاده های عبوری، در کنارگذر جاده ترانزیت قرار گرفته است تا در عملیات های امداد و نجات دسترسی بهتر و سریع تر به جاده ها و محدوده شهری را داشته باشد .آتش نشانی بوئین زهرا با دو دستگاه خودرو مخصوص حمل آب و کف و یک دستگاه خودرو نجات و تعداد 9 نفر نیروی آتش نشان دوره دیده با وسایل و تجهیزات امداد و نجات و اطفاء حریق آماده خدمات رسانی به شهر وندان می باشد و با شعار ایمنی برای همه مردم مشغول خدمات  رسانی به مردم شریف شهرستان بوئین زهرا و هموطنان می باشد .

 

شرح وظایف:

  1. اطفاء حریق در آتش سوزی های شهری و جاده ای.
  2. درج وقايع و حوادث در دفتر ثبت .
  3. اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .
  4. اطمينان از آمادگي كليه خودروها، شيرهاي آتش نشاني محدوده ، كليه آبهاي اختصاصي ، تلمبه هاي آتش نشاني و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم .
  5. آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه ، شناخت كليه مراكز حساس اماكن عمومي ، اورژانس ، بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي بوسيله عوامل اجرايي و به روز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه .
  6. بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي ، تجهيزات و تاسيساتي .
  7. نجات مصدومان در حوادث مختلف منجمله: سقوط در چاه،ریزش آوار،سقوط از ارتفاع ،ریزش چاه، چرخ گوشت ،آسانسور ،غرق شدن ،برق گرفتگی ،نجات در کوهستان ، تصادفات یا سر نگونی خودرو ، نشت گاز ،محبوس شدن در مکان های مختلف و … .
  8. کمک به حیوانات در مواقع لازم.
  9. آموزش های اولیه اطفاء حریق به شهروندان.