واحد حراست شهرداری

واحد حراست شهرداری

معرفی واحد:

حراست در قلب تشکیلات شهرداری وظیفه خطیر مراقبت از سلامت بخش های آن را در برابر انواع انحرافات بر عهده دارد و با توجه به اشراف اطلاعاتی که از مجموعه دارد، به عنوان چشم مدیر و مشاور امین شهردار می باشد.

 

وظایف واحد:

  1. جلوگیری و پیشگیری از تخلف و بروز فساد اداری.
  2. حفاظت از افراد، اسناد، اخبار، اماکن، تاسیسات و … .
  3. تعیین صلاحیت پرسنل.
  4. اراده مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی.
  5. شناسایی، پیش بینی و پیشگیری از عناصر ایجاد کننده نارضایتی.
  6. اطلاع رسانی به موقع از وضعیت مجموعه به مراجع ذیصلاح.