آگهی مناقصه/مزایده عمومی یک مرحله ای(جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سامانه ستادیران مراجعه شود.)

اصلاح مسیر پسماند آب و زیرسازی و پیاده رو سازی خیابان آیت اله مدنی
گزارش تصویری در راستای تکمیل فاز دوم روشنایی بلوار امام خمینی (ره)

 

” آگهی مناقصه /مزایده عمومی یک مرحله ای”

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و مزایده عمومی انجام دهد.

ردیف

عنوان

سپرده شرکت در

مناقصه/مزایده – ریال

 

نوبت آگهی

اول

تجدید

1

تجدید مناقصه خدمات شهری

مطابق اسناد 

×

2

تجدید مزایده جمع آوری و حمل زباله های قابل بازیافت

مطابق اسناد 

×

3

تجدید مناقصه احداث بوستان بعثت

مطابق اسناد 

×

4

مزایده فروش دو باب واحد تجاری

مطابق اسناد 

×

5

مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی

مطابق اسناد 

×

 

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل، پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند.

  • هزینه کارشناسی و انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه/مزایده می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده مندرج است.
  • هرگاه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به معامله نشوند، سپرده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم:  1401/06/06

 

روح اله زارعی-شهردار بوئین زهرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *