02/12/1396

پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره امام علی (ع) واقع در منطقه گردشگری آق امام

هدف از اجرای این پروژه تامین فضاهای مورد نیاز ورزشی، فرهنگی و پر نمودن اوقات فراغت شهروندان و بازدید کنندگان از منطقه گردشگری امام علی(ع)-برگزاری جشن ها […]