آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا در مراسم یادبود جهان پهلوان تختی: بزرگداشت تختی در حقیقت بزرگداشت جوانمردی و منش پهلوانی است.
احداث مجهزترین مرکز معاینه فنی خودرو سبک استان توسط شهرداری بوئین زهرا و با سرمایه گذاری بخش خصوصی

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری”

 

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری عمومی انجام دهد.

(تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1397/10/15- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1397/10/22 )

ردیف

 عنـــوان

سپرده شرکت  در مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری

نوبت آگهی

نوبت اول

تجدید

1

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

مطابق اسناد

×

2

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا

مطابق اسناد

×

3

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان امام علی “ع” شهر بوئین زهرا

130/000/000

×

4

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر بوئین زهرا

450/000/000

×

5

مناقصه خرید و پخش آسفالت سطح شهر بوئین زهرا

500/000/000

×

 

 

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل، ظرف مدت حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

  • هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری مندرج است.
  • ارائه سپرده شرکت در مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری بصورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به شرح جدول بالا.
  • هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.                                                                                                                                   

                                                                                                                                              حسین غیاثوند-شهردار بوئین زهرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *