13/11/1396

پیش بینی جذب سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه های شهرداری بوئین زهرا

دکتر غیاثوند شهردار بوئین زهرا گفت : با توجه به برنامه ریزی و ظرفیت های شهر بوئین زهرا پیش بینی می شود که در سال 97 […]
13/11/1396

تقدیم لایحه بودجه شهرداری به شورای اسلامی شهر

بودجه ٣٠٥ ميليارد ريالى شهردارى بوئين زهرا با رشد ٦٩ درصدى و با ارتقاء كمى و كيفى بر اساس استانداردهاى ملى تقديم شوراى اسلامى شهر گرديده […]