آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای شهرداری بوئین زهرا – نوبت اول

فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در 16 پروژه شهری شهرداری بوئین زهرا
دکتر حسین غیاثوند: با کار جهادی و استفاده از تمام ظرفیت ها علی رغم ناملایمات اقتصادی، بخش قابل ملاحظه ای از بدهی های گذشته پرداخت گردیده، حقوق پرسنل بروز و پروژه های شهرداری فعال است.

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای”

نوبت اول

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده عمومی انجام دهد. از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل،  ظرف مدت حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه/مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 

(تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1397/08/07 – تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1397/08/14)

  • هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه/مزایده می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده مندرج می باشد.
  • ارائه سپرده شرکت در مناقصه/مزایده بصورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به شرح مبالغ ذکر شده در جدول ذیل.
  • هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده حاضر به معامله نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *