فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در 16 پروژه شهری شهرداری بوئین زهرا

در آستانه کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان قزوین، کوچه های شهر بوئین زهرا با تابلوهای معرفی شهداء گرانقدر شهر عطرآگین می شوند.
آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای شهرداری بوئین زهرا – نوبت اول

“آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری”

نوبت اول

باستناد مجوز شورای اسلامی شهر بوئین زهرا و ماده 9 شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر، شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد اجرای پروژه های زیر بنایی به شرح ذیل را به صورت مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد فراخوان سرمایه گذاری به دبیرخانه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مراجعه و مدارک و پیشنهادهای خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان به دبیرخانه شهرداری بوئین زهرا ارائه و رسید دریافت دارند. 

( تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1397/08/07 – تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1397/08/14 )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *