معرفی و شرح وظایف

20/11/1396

واحد عمرانی

شرح وظایف: تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه . بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, […]
20/11/1396

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

معرفی واحد: این واحد با ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی آنها، در مسیر […]
20/11/1396

واحد مالی

معرفی واحد: واحد امور مالي با تنظيم بودجه و نظارت به تخصيص صحيح آن سعی در كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري داشته که این […]
20/11/1396

معاونت اداری مالی

شرح وظایف معاونت اداری مالی: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور شهرداری. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها. سازماندهی فعالیت های مربوطه، تعیین […]