معرفی و شرح وظایف

20/11/1396

واحد خدمات شهری

شرح وظایف: نظارت و بازديد روزانه از سطح شهر و اعلام نواقص به پیمانکاران جهت رفع آنها . اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي بر […]
20/11/1396

واحد آتش نشانی

معرفی واحد: واحد آتش نشانی بوئین زهرا در سال 1355 همزمان با تاسیس شهردار ی بوئین زهرا شروع به کار کرده است .آتش نشانی بوئین زهرا […]
20/11/1396

واحد فضای سبز

معرفی واحد: واحد فضای سبز در نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر بر اساس معیارها و استانداردهای موجود با توجه به شرایط […]
20/11/1396

واحد درآمد

معرفی واحد: شهرداري نهادی عمومی و غیردولتی بوده وهزينه خدماتي را كه انجام آن ضروري است، با روش منطقي از طریق وصول درآمد ها مطابق قوانين […]
20/11/1396

واحد املاک

20/11/1396

واحد شهرسازی

معرفی واحد: واحد شهرسازی متولي تهيه و كنترل و نظارت بر كليه ساخت و سازهاي شهروندان در قالب طرح جامع ميباشد. هرگونه ساخت و ساز توسط […]
20/11/1396

واحد عمرانی

شرح وظایف: تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه . بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, […]
20/11/1396

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

معرفی واحد: این واحد با ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروزرسانی آنها، در مسیر […]
20/11/1396

واحد مالی

معرفی واحد: واحد امور مالي با تنظيم بودجه و نظارت به تخصيص صحيح آن سعی در كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري داشته که این […]
20/11/1396

مسئول حقوقی

شرح وظایف حقوقی: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور شهرداری. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها. سازماندهی فعالیت های مربوطه، تعیین وظایف و […]